Jakt på Kronhjort,Björn ligger inte på jaktskytteklubben längre
jaktinformation angående dessa kommer därmed ej från klubben
de åligger numera på de enskilda  älgjaktlagen.