HÄLLEFORS JAKTSKYTTEKLUBB          
TÄVLINGS PROGRAM 2023

OBS föranmälan gäller och skall ske med namn via sms senast 2 veckor  före tävlings dagen

08 juli Utmaningen Fredriksberg  genom Per Forsberg             Tel: 076-8062392
15 juli 22 lr stig Hällefors                genom Allan Myrtenkvist   Tel: 070-6962620
29 juli Kuljaktstig Fredriksberg       genom Per Forsberg            Tel: 076-8062392
5 aug KM Jägartrap Fredriksberg  genom Per Forsberg             Tel: 076-8062392
12 aug KM Jaktskytte Hällefors    genom Allan Myrtenkvist   Tel: 070-6962620
OBS föranmälan gäller och skall ske med namn via sms senast 2 veckor  före tävlings dagen
Samtliga tävlingar börjar kl 09:00 bra om ni är där  kl 08:30
 KM kombinerat / Km Jägartrap/Utmaningen /
Kuljaktstigen OBS   22LR
Prisbord 1-2-3 samt utlottning av priser bland de tävlande        


Björnpasset

uppskjutning kommer att ske även i år  
datum anslås senare på respektive bana och på hemsidan
startavgift 50 kr för icke medlemmar betalning sker endast med swish