Saltstenar finns att hämta hos Hällefors Bygg o Järn
och hos Stig Ove i Fredriksbeg

här nedan ser ni vad respektive lag skall ha
Bestämmelser viltvårdsdagsverken.
Varje medlem är skyldig att utföra minst tre viltvårdsdagsverken per jakt år före den 30 juni. Viltvårdsansvariga, småviltsjaktledare eller älgjaktsledare i resp. jaktlag anvisar lämpliga arbetsuppgifter. Utförda dagsverken skall godkännas av någon av dessa. Viltvårdsansvariga i resp. jaktlag skall senast den 15 juli till klubbens småviltsavdelning redovisa vilka arbetsuppgifter som utförts under det gångna året. Man skall också redovisa vilka medlemmar som utfört eller ska utföra dessa arbetsuppgifter. De medlemmar som av olika anledningar ej utfört alla sina viltvårdsdagsverken kommer att debiteras en avgift för felande dag med en summa per dag som årsstämman bestämt. Avgiften för ej utförda dagsverken skall betalas inom 30 dagar efter fakturering och tillfaller Jaktskytteklubben att användas i viltvårdsarbetet. Bidrag till viltvårdsåtgärder kan sökas av respektive viltvårdsansvarig genom småviltsavdelningen. Beslut om bidrag tas av småviltsavdelningen inom given budgetram.