Arealförändringar inom Hellefors Jaktskytteklubb.
Hellefors Jaktskytteklubb har inte erbjudits förlängning av arrendeavtalet på den del av arealen som tidigare administrerades hos oss som Jaktlag 18 Loka. Älgarrendet övergick redan i fjol till ett annat jaktlag som stod utanför Jaktskytteklubben och från och med i år 2020 mister vi alltså arrendet på ”övrigt vilt” (1790 ha) vilket känns tråkigt men är en realitet.
Glädjande är det dock att Jaktskytteklubben utökar sin areal i den södra delen av vårt område med 1970 ha som vi kommer att arrendera av Stora Enso. Marken ligger i Värmlands län och gränsar i öster till vårt Rockesholmsområde. Arrendet omfattar all jakt och älgjaktdelen kommer vi att vidareöverlåta till Rockesholmslaget på samma sätt som vi redan gör med de arrenden där klubben har all jakt och där enskilda jaktlag sköter älgjakten. Jakten på ”övrigt vilt” kommer för Jaktskytteklubbens del administreras av småviltansvarig i Rockesholmslaget med fyra nya småviltrutor. På Jaktrapport administreras marken under Bergslagkanalen ÄFO, Mögsjöns ÄSO och namnges som Fritjärn Östra 2020. Kartbild på arealen med småviltrutor inritade kommer vi att lägga ut på hemsidan så snart de blivit klara.

HÄLLEFORS JAKTSKYTTEKLUBB TÄVLINGS PROGRAM 2020

Samtliga tävlingar är inställda i år

Behöver du viltvårds dagsverken så hör du av dig till Allan

Uthyrning/Utlåning av skjutbanor i Hällefors sker endast genom Allan Myrtenkvist tel:070-6962620


Jourlista Hällefors 2015
Jourlista Fredriksberg 2015
Regler 2015
Skjutprogram 2015.