PROV FÖR
JÄGAREXAMEN

på våra skjutbanor kan du avlägga prov för jägarexamen.
se nedanstånde länk
http://jagareforbundet.se/utbildning/jagar examen/
för mer info kontakta
Allan Myrtenkvist Hällefors
070-696 26 20
allan.myrtenkvist@ gmail.com
Bengt Nilsson Fredriksberg
070-6943501
​​​​​​​bnse@telia.com