Hellefors Jaktskytteklubb 2023-2024
Ordförande:
Jonas Vestberg  
0587-14026  070-3989862  
Västra Sund Sundsbacka 41  71391 Nora
helleforsjsk.ordforande@gmail.com

Vice ordförande
Susanne Axelsson 070-6641042

Sekreterare
Fredrik Andersson  070-6764345
helleforsjsk.sekreteraren@gmail.com

Kassör:
Juhani Dahlbacka  070-7527828
helleforsjsk.kassoren@gmail.com

Småviltsansvarig
Jonas Vestberg 0587-14026  070-3989862  
Västra Sund Sundsbacka 41  71391 Nora
helleforsjsk.smavilt@gmail.com

Jaktskytteansvarig

Allan Myrtenkvist 070-6962620
Lekbergsvägen 24A  712 33 Hällefors
allan.myrtenkvist@gmail.com

Ledamöter:

Lars-Erik Göransson 0703672114
Mikael Eriksson 0702042448

Suppleanter:               
PerForsberg 0768062392
Rolf Ressem
Casper Nilsson 076-7488638

Hemsida/iT   ansvarig:
Allan Myrtenkvist                                  
helleforsjsk.hemsidan@gmail.com

Rovviltansvarig:
Jonas Vestberg 070-3989862

Småviltsavd:  
                 
Ordförande
Jonas Vestberg 070-3989862              
Mikael Eriksson 0702042448
Edy Jernberg 0705782228

Jaktskytteavdelningen                   
Ordförande:
Allan Myrtenkvist 070-6962620
Ledamöter
Enar Karlsson 070-3085363
Mattias Gustavsson 070-6406123                                            
Lars-Erik Olsson 070-3434081
Erik Nilsson 070-6278754
Stefan Nyqvist 0591-20718
Mats Persson 070-5553884
Anders Thunström 076-8366850

Revisorer:
Glenn Gardefeldt Elisabeth Rådström Paavonen                                        

Suppleanter:
Edy Jernberg Tapio Mäenpää                                        

Valberedningen:
Sammankallande Thomas Bertilsson 070-7139292                
Glenn Resare

Suppleanter:
Vakanta 3 st