Nyhet när det gäller småviltsjakt
Det är denna  mailadress som gäller för småviltsjaktledare och viltvårdsansvariga och adressen som skall användas: helleforsjsk.smavilt@gmail.com

INFO. BOKNING / JAKTRAPPORT i EASYHUNT
På Årsmötet den 23 april 2023 togs ett beslut att använda bokningssystemet Easy Hunt
Detta gäller för bokning och rapportering av småviltsjakt.
Om du inte redan har fått så kommer du inom kort att få en inbjudan från Easyhunt att gå med i ditt jaktlag.
Du kommer också få ett mail från din småviltsjaktledare med en lathund som beskriver hur du ska gå tillväga.
Lathunden beskriver hur du skapar ett konto, hur du bokar jakt och hur du rapporterar.
Om du inte har en dator, smartphone så kan du boka jakt genom att ringa respektive småviltsjaktledare precis som tidigare.
Men i första hand ska all bokning och rapportering ske via Easyhunt.
Om du har frågor, behöver hjälp så ta det via din småviltsjaktledare.


Medlem äger att hos småviltjaktledaren, tidigast tre dagar före tilltänkt jakt, boka önskat
småviltsområde. Lördag och/eller Söndagsjakt får dock bokas på onsdag.

Bokning av 2 st  småviltområden för jakt samma dag, får ej ske
Medlem äger dock rätt att på jaktdagens morgon fr.o.m.
klockan åtta att ändra sin beställning om jakt ej medges pga. rovdjur.
Medlem får ej agera som ombud för annan medlem. Jaktbeställning får ske per telefon eller genom Easyhunt

Bäverjakt bör punktbeställas.
Älghundsträning skall  ske inom det område där medlemmen jagar älg. Medlem är skyldig att följa småviltjaktledarens anvisning.
Småviltjaktledaren har rätt att först välja småviltområde.